شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  گسکت اسپیرال وند » نحوه انتخاب گسکت
نحوه انتخاب گسکت

 

نحوه انتخاب گسکت

انتخاب گسکت مناسب:

انتخاب Gasket مناسب جهت كاربردهاي ويژه كار نسبتاً سختي مي باشد. در انتخاب يك Gasket موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود:

1- مقدار دمايي كه Gasket بايد در آن دما كار كند.

2- نوع سيالي كه قرار است از داخل خط عبور نمايد.

3- مقدار فشاري كه گسكت بايد در آن فشار كار كند.

4- نوع فلنج و تعداد پيچ هايي كه قرار است فلنج ها را به هم متصل سازد.

5- تعداد دفعات استفاده از گسكت

6- قيمت و موجودي گسكتمواردی که باعث از بین رفتن گسکت می گردد:

:: وجود ارتعاشات در سيستم

:: وجود ضربه قوچي در سيستم

:: قرارگيري نامناسب گسكت

:: در مسير گرمايش قرار گرفتن

:: خزش گسكت (تغيير شكل تدريجي و كند آن تحت تاثير نيروي ثابت با تنش مداوم)

:: فشار غير يكنواخت از طرف فلنج هاي نگهدارنده گسكت

:: پائين بودن قدرت تحمل گسكت

:: پائين بودن قدرت استحكام پيچ ها


    گسکت اسپيرال وند بدون رينگ

    گسکت اسپيرال وند با رينگ بيرون

    گسکت اسپيرال وند با رينگ داخل

    گسکت اسپيرال وند با رينگ بيرون و داخل

    گسکت شياردار

    جدول ابعاد اسپيرال وند

    نحوه انتخاب گسکت

    جدول استاندارد

    نحوه نصب گسکت


 مطالب مرتبط 

کلمات کلیدی

نحوه انتخاب گسکت , فروش نحوه انتخاب گسکت , نحوه انتخاب گسکت 316 , قیمت نحوه انتخاب گسکت , لوله خرطومی آلومینیومی , نحوه انتخاب گسکت درزدار , نحوه انتخاب گسکت بدون درز , نحوه انتخاب گسکت 321